Poniedziałek 18.11.2019

Pierwszoklasiści w Piątce

Na dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 czekają:

 • nauczyciele z doświadczeniem w pracy z nowatorskimi metodami
 • sale lekcyjne z kącikami relaksacyjnymi
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne - klocki LEGO, „Move To Math”, „Story Starter”, „Maszyny proste”, piktogramy, roboty Ozobot, roboty edukacyjne Photon, tablice interaktywne, tablety
 • zmodernizowana szatnia dla klas I-II
 • dwie sale gimnastyczne
 • sala zabaw dla dzieci klas I – III
 • plac zabaw
 • boisko ,,Orlik”
 • ogród w stylu Minecraft
 • kąciki relaksacyjne na korytarzach z dywanem interaktywnym
 • kącik czytelniczy na parterze
 • pracownia komputerowa dla uczniów klas I – III
 • biblioteka
 • świetlica szkolna z bogatą ofertą różnorodnych zajęć, czynna
  w godz. 7:00-17:30
 • świetlica opiekuńczo-wychowawcza
 • stołówka szkolna, stawka żywieniowa za obiad 3,50 zł
 • specjalistyczne zajęcia: logopedyczne,  z pedagogiem, psychologiem
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia rozwijające zainteresowania: gimnastyczne, taneczne, plastyczne, warcabowe
 • pozalekcyjne zajęcia sportowe z animatorem na boisku Orlik
 • praca metodą projektów edukacyjnych

W klasach pierwszych  realizowane będą programy:

 • Ogólnopolski program zdrowego odżywiania "Śniadanie daje moc"
 • Edukacyjno-profilaktyczny program stomatologiczny „Zdrowy ząb”

Dzieci będą  uczestniczyły w  projektach rządowych:

 • „Program dla szkół” (część mleczna i część owocowo-warzywna) - kształtujący dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożycia mleka, przetworów mlecznych, owoców i warzyw
 • czytelniczych: „Cała Polska czyta dzieciom”

Uczniowie mają możliwość udziału w:

 • wycieczkach edukacyjnych, turystyczno-krajoznawczych
 • wyjazdach do teatru, kina
 • wyjściach do Biblioteki Miejskiej i Miejskiego Domu Kultury
 • imprezach integracyjnych (klasowych, szkolnych) takich jak: andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, powitanie wiosny, festyn rodzinny
 • konkursach szkolnych i  pozaszkolnych
 • akcjach organizowanych przez samorząd szkolny

Wydarzenia szkolne stanowiące tradycję  szkoły:

 • pasowanie uczniów klas pierwszych
 • apele okolicznościowe
 • jasełka szkolne
 • bal karnawałowy dla dzieci
 • festyn rodzinny
 • biblioteczne spotkania z pisarzami i poetami
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego

Rodzicom zapewniamy:

 • systematyczny kontakt w czasie zebrań rodzicielskich, dni otwartych oraz indywidualnych spotkań z  nauczycielami uczącymi dziecko w dni  wyznaczone na konsultacje, specjalistami  i dyrektorem szkoły (informacja dotycząca pełnionego dyżuru znajduje się na stronie internetowej szkoły:  http://sp5minskmaz.edu.pl)
 • udział w   imprezach i uroczystościach  szkolnych
 • możliwość bieżącej kontroli ocen, frekwencji dziecka w związku
  z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego
 • wspomaganie w procesie wychowania poprzez organizację spotkań ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda  itp.)
 • prelekcje dla rodziców przygotowane przez specjalistów

 

Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring.

Szkoła zapewnia opiekę medyczną pielęgniarki dyplomowanej.

 

 

ZAPRASZAMY

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
  ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 29 57

Galeria zdjęć

Mapa