• Nagłówek

    • Na dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 czekają:

     • nauczyciele z doświadczeniem w pracy z nowatorskimi metodami
     • sale lekcyjne z kącikami relaksacyjnymi
     • nowoczesne pomoce dydaktyczne - klocki LEGO, „Move To Math”, „Story Starter”, „Maszyny proste”, piktogramy, roboty Ozobot, roboty edukacyjne Photon, tablice interaktywne, tablety
     • zmodernizowana szatnia dla klas I-II
     • dwie sale gimnastyczne
     • sala zabaw dla dzieci klas I – III
     • plac zabaw
     • boisko ,,Orlik”
     • ogród w stylu Minecraft
     • kąciki relaksacyjne na korytarzach z dywanem interaktywnym
     • kącik czytelniczy na parterze
     • pracownia komputerowa dla uczniów klas I – III
     • biblioteka
     • świetlica szkolna z bogatą ofertą różnorodnych zajęć, czynna
      w godz. 7:00-17:30
     • świetlica opiekuńczo-wychowawcza
     • stołówka szkolna, stawka żywieniowa za obiad 3,50 zł
     • specjalistyczne zajęcia: logopedyczne,  z pedagogiem, psychologiem
     • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne
     • zajęcia rozwijające zainteresowania: gimnastyczne, taneczne, plastyczne, warcabowe
     • pozalekcyjne zajęcia sportowe z animatorem na boisku Orlik
     • praca metodą projektów edukacyjnych

     W klasach pierwszych  realizowane będą programy:

     • Ogólnopolski program zdrowego odżywiania "Śniadanie daje moc"
     • Edukacyjno-profilaktyczny program stomatologiczny „Zdrowy ząb”

     Dzieci będą  uczestniczyły w  projektach rządowych:

     • „Program dla szkół” (część mleczna i część owocowo-warzywna) - kształtujący dobre nawyki żywieniowe poprzez promowanie spożycia mleka, przetworów mlecznych, owoców i warzyw
     • czytelniczych: „Cała Polska czyta dzieciom”

     Uczniowie mają możliwość udziału w:

     • wycieczkach edukacyjnych, turystyczno-krajoznawczych
     • wyjazdach do teatru, kina
     • wyjściach do Biblioteki Miejskiej i Miejskiego Domu Kultury
     • imprezach integracyjnych (klasowych, szkolnych) takich jak: andrzejki, mikołajki, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, powitanie wiosny, festyn rodzinny
     • konkursach szkolnych i  pozaszkolnych
     • akcjach organizowanych przez samorząd szkolny

     Wydarzenia szkolne stanowiące tradycję  szkoły:

     • pasowanie uczniów klas pierwszych
     • apele okolicznościowe
     • jasełka szkolne
     • bal karnawałowy dla dzieci
     • festyn rodzinny
     • biblioteczne spotkania z pisarzami i poetami
     • uroczyste zakończenie roku szkolnego

     Rodzicom zapewniamy:

     • systematyczny kontakt w czasie zebrań rodzicielskich, dni otwartych oraz indywidualnych spotkań z  nauczycielami uczącymi dziecko w dni  wyznaczone na konsultacje, specjalistami  i dyrektorem szkoły (informacja dotycząca pełnionego dyżuru znajduje się na stronie internetowej szkoły:  http://sp5minskmaz.edu.pl)
     • udział w   imprezach i uroczystościach  szkolnych
     • możliwość bieżącej kontroli ocen, frekwencji dziecka w związku
      z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego
     • wspomaganie w procesie wychowania poprzez organizację spotkań ze specjalistami (pedagog, psycholog, logopeda  itp.)
     • prelekcje dla rodziców przygotowane przez specjalistów

      

     Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring.

     Szkoła zapewnia opiekę medyczną pielęgniarki dyplomowanej.

      

      

     ZAPRASZAMY

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • sp5@post.pl
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
   • 25 759 65 34
   • 822-10-46-051
   • 000584449
   • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
   • sp5@post.pl
 • Galeria zdjęć

  • Robotyka w 7b
  • Wycieczka do parku zerówkowiczów
  • Sesja Miasta Mińsk Mazowiecki
  • Kreatywne zajęcia projektowe
  • Projektowe kreatywne zajęcia
  • Konferencja w Piątce
  • Akcja Sprzątanie Świata w Zerówce!
  • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
  • Egzamin ósmoklasistów
  • Kanapki klas I-III
  • Zawody pływackie 2020
  • 3 dzień kwarantanny....