Rekrutacja do projektu „Torami nowej edukacji…”

Uprzejmie informujemy, że ruszył nowy projekt „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Rekrutacja uczniów klas I-VII do projektu trwa do dnia 20 grudnia 2019 r.

Regulamin rekrutacji i dokumenty potwierdzające uczestnictwo w projekcie wraz z załącznikami:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • Formularz zgłoszenia do projektu (zał.1)
 • Deklaracja udziału w projekcie (zał. 2)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 3)
 • Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach dodatkowych (zał. 5)

W ramach projektu realizowane będą:

 1. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki
 2. zajęcia rozwijające z zakresu:
 • języka angielskiego
 • matematyki
 • przyrody (kl. I-III)
 • nauk przyrodniczych (biologia, chemia, geografia, fizyka)
 • informatyki
 1. zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych uczniów

Zapraszamy chętnych uczniów klas I-VII do udziału w projekcie „Torami nowej edukacji…”. Jeden uczeń może uczestniczyć w jednej lub w dwóch formach zajęć danego typu. Wypełnione dokumenty (do pobrania na stronie internetowej szkoły) należy składać w sekretariacie do 20.12.2019r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zalacznik nr 1 Formularz zgloszeniowy

Zalacznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie

Zalacznik nr 3 Wzór oświadczenia uczestnika projektu

Zalacznik nr 5 Rezygnacja z udzialu w projekcie

 

 

Inspektor Danych Osobowych

Maciej Rogulski

Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 4

e-mail iodminskmaz@gmail.com

telefon: (25) 75856-11 wew. 214

 

Ważne Liki

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
  ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 29 57

Galeria zdjęć

Mapa