Piątek 28.02.2020

Konkursy

XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny

XVI  POWIATOWY   KONKURS   ORTOGRAFICZNY

DLA   UCZNIÓW   KLAS  III   SZKÓŁ   PODSTAWOWYCH

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań językiem polskim
 • motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii
 • kształtowanie umiejętności praktycznego stosowania reguł ortograficznych
 • wdrażanie do samodzielnej pracy i wytrwałości

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego
  w Mińsku Mazowieckim.
 2. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy kierować: za pomocą formularza
  zgłoszeniowego
  : tel/fax: 25 758 29 57, fax: 25 759 65 34, lub e-mail: sp5@post.pl
  do dnia 15 marca 2019r.
 3. Etap szkolny odbędzie się 4 kwietnia 2019r.
 4. Eliminacje szkolne przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 5. Dyktanda konkursowe, kryteria oceniania do etapu szkolnego i powiatowego opracowuje Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5.
 6. Po zadania do etapu szkolnego i kryteria oceniania należy zgłaszać się w dniach: 2 i 3 kwietnia 2019r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska 11,
  w godz. 8.00 – 15.30.
 7. Sprawozdanie z przebiegu szkolnego etapu konkursu, listę laureatów, prace konkursowe, wykaz nauczycieli przygotowujących uczniów oraz zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych  należy złożyć w sekretariacie organizatora konkursu do dnia 17 kwietnia 2019r. w godz. 8.00 – 15.30.
 8. Potwierdzenie zakwalifikowania uczniów do etapu powiatowego zostanie opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu: www.sp5minskmaz.edu.pl  do dnia 30 kwietnia 2019r.
 9. Eliminacje Powiatowe odbędą się  17 maja 2019r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego
  w Mińsku Mazowieckim.
 10. Etap powiatowy przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa.
 11. Lista laureatów konkursu zostanie podana na stronie internetowej organizatora konkursu
  w dniu 4 czerwca 2019r.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz_zgloszeniowy

Zgoda_na_udzial_w_konursie_i_przetwarzanie_danych_osobowych

Zestaw_ortogramow_i_zasad_ortograficznych_kl.III

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
  ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 29 57

Galeria zdjęć

Mapa