• Zadania Samorządu Uczniowskiego

     • Reprezentuje całą społeczność uczniowską szkoły.
     • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca tradycje.
     • Organizuje działalność kulturalną,sportowąoraz rozrywkową zgodnie
      z własnymi potrzebami i możliwościami.
     • Współdziała z innym organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
     • Prowadzi akcje pomocy dla potrzebując  ych.
     • Rozwija samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia
      i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
     • Uczy odpowiedzialności i tolerancji.
     • Integruje uczniów szkoły i kształtuje umiejętności działania zespołowego.
     • Rozwija poczucie przynależności do społeczności szkolnej.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
   • sp5@post.pl
   • 25 758 29 57
   • ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
   • 25 759 65 34
   • 822-10-46-051
   • 000584449
   • 20 Pedagog 22 Sekretariat szkoły 24 Księgowość 26 Intendent 27 Fax 29 Logopeda 30 Biblioteka 31 Oddziały przedszkolne 33 Świetlica 35 Pokój nauczycielski
   • sp5@post.pl
 • Galeria zdjęć

  • Robotyka w 7b
  • Wycieczka do parku zerówkowiczów
  • Sesja Miasta Mińsk Mazowiecki
  • Kreatywne zajęcia projektowe
  • Projektowe kreatywne zajęcia
  • Konferencja w Piątce
  • Akcja Sprzątanie Świata w Zerówce!
  • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
  • Egzamin ósmoklasistów
  • Kanapki klas I-III
  • Zawody pływackie 2020
  • 3 dzień kwarantanny....