Poniedziałek 18.11.2019

Cele

 • Reprezentuje całą społeczność uczniowską szkoły.
 • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca tradycje.
 • Organizuje działalność kulturalną,sportowąoraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 • Współdziała z innym organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 • Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących.
 • Rozwija samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Uczy odpowiedzialności i tolerancji.
 • Integruje uczniów szkoły i kształtuje umiejętności działania zespołowego.
 • Rozwija poczucie przynależności do społeczności szkolnej.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
  ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
 • 25 758 29 57

Galeria zdjęć

Mapa