Poniedziałek 18.11.2019

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,
 

Prosimy o zapoznanie się z nową ofertą ubezpieczania grupowego dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Małopolska 11 05- 300 Mińsk Mazowiecki w roku 2019/2020.

Poniżej mamy 12 wariantów ubezpieczenia w Colonnade - AIG, z których możecie Państwo dowolnie wybrać jeden z podanych wariantów dla swojego dziecka (podobny jest zakres odpowiedzialności tylko różnica jest w wysokości odszkodowania i rocznej składki do zapłacenia).

Wybierając pakiet proszę kierować się wysokością świadczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu, bo z tego tytułu jest wypłacanych najwięcej odszkodowań (tabela częściowe trwałe inwalidztwo)

 

W roku 2018/219 Towarzystwa wypłaciły szkody na łączna kwotę 19.714 zł, przy 31 zgłoszonych szkodach w Colonnade (15 wypłat na 14.135 zł) średnia wypłata 942 zł, w Ergo Hestii (16 wypłat na 5.579 zł) średnia 349 zł. Szkodowość na dzień 01.09.2019, bez zamknięcia zgłoszonych szkód i tych jeszcze nie zgłoszonych, na poziomie 64%.

 

  • Ubezpieczenie chroni od 01.09.2019 do 31.08.2020
  • Ubezpieczenie działa na całym świecie, 24h na dobę przez 365 dni w roku, w szkole, w domu, na wakacjach i wycieczkach
  • Chroni uczniów uprawiających sport w szkole i poza szkołą
  • Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest rozszerzony o następstwa ataków terrorystycznych
  • Szeroki zakres ubezpieczenia (najszersza tabela uszczerbków ZUSowska)
  • Szybki i prosty sposób zgłaszania zdarzeń (telefonicznie, e-mailowo, pisemnie) – opieka brokerska

 

Prosimy o wybranie odpowiedniego programu ubezpieczania dla dziecka (oferta w załączeniu)

 


Jak zawrzeć ubezpieczenie?

1. Wybrać właściwy program dla dziecka, opłacić składkę na niżej podane konto polisowe brokerskie (GOLD Marzena Spaniał) przez internet, w banku, na poczcie.

Potwierdzenie wpłaty składki jest również potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia.
     Nr konta: 35 1050 1012 1000 0092 3511 6416       tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, SP 5 Mińsk Mazowiecki, nr polisy

2. Wejść w poniższy linki i potwierdzić zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia, wypełnić podstawowe dane do ubezpieczenia. Po wysłaniu potwierdzenia zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, na emaila zwrotnie otrzymacie Państwo kopię tego zgłoszenia.

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia Szkolnego NNW 2019/2020

 

Opiekun:

GOLD Marzena Spaniał Broker Ubezpieczeniowy
tel. +48 605 170 879

marzena.spanial@broker-gold.pl
biuro@broker-gold.pl


UWAGA !  Nauczyciele i szkoła nie zbiera składki za ubezpieczenie grupowe. Opłaty można dokonać tylko na podane konto.

 

Dane do opłacenia składki za ubezpieczenie szkolne:

GOLD Marzena Spaniał Broker Ubezpieczeniowy

Nr konta: 35 1050 1012 1000 0092 3511 6416

tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, SP 5 Mińsk Mazowiecki, nr polisy

 

 

Programy do wyboru:

 

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia Szkolnego NNW 2019/2020

 

 

ZASADY ZGŁASZANIA I LIKWIDACJI SZKÓD

SCHOOL PROTECT UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

A. ZGŁOSZENIE SZKODY

1. Pobierz formularz:

• ze strony www.colonnade.pl (http://colonnade.pl/zglos-szkode/colonnade/firma/grupowe-nnw)
• ze strony www.ubezpieczeniwszkole.pl

 

2. Wypełnij go i podpisz, a następnie:

• zeskanowany formularz oraz zeskanowaną dokumentację wymaganą w procesie likwidacji (wykaz dokumentów jest wskazany w formularzu) prześlij:

- e-mailem na adres szkody@colonnade.pl

- lub pocztą na adres: Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

Dział Obsługi Szkód ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

• Zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy przesłać w formie listu poleconego na adres Colonnade.

B. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZONEJ SZKODY

W terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia szkody Colonnade informuje Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do odbioru świadczenia o nadanym numerze szkody oraz ewentualnie o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń.

C. LIKWIDACJA SZKODY

Colonnade podejmuje decyzję odszkodowawczą w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o szkodzie. W przypadku, gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i/lub wysokości odszkodowania w ww. terminie nie jest możliwe, Colonnade zobowiązane jest do wydania decyzji odszkodowawczej w terminie do 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Decyzja przesyłana jest do Osoby Ubezpieczonej lub uprawnionej do odbioru świadczenia za pośrednictwem listu poleconego lub e-maila.

D. WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Wypłata odszkodowania dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania wskazany we wniosku przez Osobę Ubezpieczoną lub uprawnioną do odbioru odszkodowania.

Oferta_NNW_szkolne_2019.2020.pdf

OWU_Colonnade.pdf

Formularz_zgloszenia_Colonnade.pdf

OWU_School_Protect.pdf

 

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
    ul. Małopolska 11, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki
  • 25 758 29 57

Galeria zdjęć

Mapa